Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAF

Fotoutsmykning på vegg:
Eidsvollsbygningen, Akershus. Ståle Melby.


Interiørtegning: Karina Myklebostad, Inteiørarkitekt MIAF

 

Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAFNettstedskart