Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAF

Kvinnelige ledere setter Fredrikstad og Østfold på kartet.

” Kvinner representerer en uutnyttet ressurs i norsk næringsliv ".

22. juni ble mentorprogrammet for kvinnelige gründere i Østfold formelt avsluttet med samling på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg. Østfold Bedriftsenter AS startet sommeren 2009 et program hvor målet har vært å få flere kvinner til å etablere og utvikle vekstbedrifter i Østfold. Programmet har vært basert på at en erfaren kvinnelig bedriftsleder (mentor) har stilt seg til rådighet for en adept (den kvinnelige gründeren).

Innovasjon Norge satser på kvinner som etablerere fordi det lønner seg rent økonomisk. Kvinner i Norge har høy kompetanse og mye erfaring, og representerer en ressurs som ikke utnyttes nok i næringslivet. Flere enn 60% av dem som går ut fra universiteter og høyskoler er kvinner, men bare noe over 20 % av ledere i privat sektor er kvinner. ”Å få økt kvinneandelen blant gründere, i ledelse og i styrer vil øke mangfoldet og utløse større innovasjonspotensial i norsk næringsliv” sier Torill Mølmen, direktør ved Innovasjon Norges kontor i Østfold, Akershus og Oslo.

Det har vært flere adepter fra blant annet Fredrikstad med i programmet. Dette har vært Frøydis Romarheim (Romarheim Design, www.romarheimdesign.no), Karina Myklebostad (Østfold Designsenter, www.karinadesign.no, Ingunn Mathisen (Green Spirit, www.greenspirit.no) og Pia Aarsten (Frisørdrift AS, http://www.torvbyen.no/Kjopesentre/TORVBYEN/Butikker/Touch/).

Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAFNettstedskart