Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAF

Pedagogisk utsmykning i nytt Driftssenter, Borregaard. November 2010.

En av korridorene i 2. etg. i det nye Driftssenteret til Borregaard, har blitt smykket med en
spennende pedagogisk utsmykning. Østfold Designsenter har hatt jobben med å designe, koordinere, utforme og montere
utsmykningen. Temaet er å formidle hva Borregaard får ut av 1000 kg. tømmer, og komponentene og sluttproduktene
i råvaren gran. Historien fortelles gjennom 2 fotoer med tekst og tremodeller.

Selve utsmykningen består av aluminiumsplater bakerst, som er festet med avstandsstykker til vegg.
Utenfor aluminiumsplaten er det fototrykk på akrylplater / plexiglass som igjen er festet med avstandsstykker til aluminiumsplaten.
Til sist er det limt på mdf plater i bjerkefiner, med folietekst som forteller den spennende produksjonshistorien.
Fotoene er fra Borregaards bildearkiv, fra egen treflisproduksjon, og fra norsk granskog i sin vinterdrakt.
Utsmykningen er henholdsvis 2,5 m. og 1,5 m. brede.
Ide og design: Karina Myklebostad Int. ark. MIAF, for Borregaard 2010.

Se også annen fotoutsmykning vi har designert og levert til Borregaard.

Se bilder i SA, fra den offisielle åpningen 1. desember 2010.

Les omtalen av Driftssenteret hos Innodesign.

Les mer om Borregaard, som har verdens mest avanserte bioraffineri.

Se referanse fra Borregaard.


 

 

 

  

Interiørarkitekt MIAF, Karina Myklebostad / Østfold Designsenter, har vært ansvarlig for ide, design, levering og montering av den pedagogiske utsmykningen.

Østfold Designsenter - karina m. interiørarkitekt MIAFNettstedskart